Toetstheater: uw regie begint al vóór de voorstelling

Bij theatergroepen wordt vaak gedacht aan entertainment, waarbij het publiek comfortabel achterover leunt. Het Toetstheater is gespecialiseerd in regietoneel, dus achterover leunen is er niet bij. Opdrachtgevers kiezen voor het Toetstheater om unieke optredens op maat.


Lees meer

Toetstheater en de bloem van Kitwood

Voor de sketches van het Toetstheater is de persoonsgerichte zorgvisie van Thomas Kitwood (1997) al jarenlang een inspiratiebron. Kitwood ontwikkelde een verrijkt model waarbij de mens niet langer herleid wordt tot zijn ziektebeeld. Dat is ook wat er op het toneel gebeurt: acteurs en discussieleider dagen het publiek uit om de interactie tussen zorgmedewerker en cliënt ‘persoonsversterkend’ te maken.

Lees meer

Gastcollege in master Zorgethiek en Beleid

Begin maart verzorgde Lotte Huijing een gastcollege in de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij vertelde over de praktijk van het Toetstheater en hoe wij 'morele ruimte' proberen te scheppen. De docenten en studenten stelden veel vragen en deden actief mee met de theatrale lezing waarbij mevrouw Schelvis en haar verhouding tot pijn tot leven kwam. Met deze sketch - uit het repertoire van het Toetstheater - als uitgangspunt, vond er een boeiend gesprek plaats over hoe pijn beleefd kan worden en hoe je daar als professional, mantelzorger of vrijwilliger mee kan omgaan. Juist deze ethisch geladen situaties waar het Toetstheater in uitblinkt, sluiten mooi aan bij aandachtsgebieden van deze zorgethici (in opleiding).

Interview Zorgethiek.nu met Lotte Huijing

http://zorgethiek.nu/toetstheater-gesprek-lotte-huijing


In gesprek met Lotte Huijing, collega UvH en joker in Het Toetstheater; met 'bemoeitheater' professionals laten reflecteren op hun handelen.
ZORGETHIEK.NU

Maak er een boek van

  1. Het Toetstheater leverde een bijdrage aan 'Maak er een boek van?!'. Een boek over leren van patiënten en hun verhalen. Duizenden beschikbare patiëntervaringsverhalen worden onvoldoende benut om de zorg te verbeteren

Op het digitale platform, de website www.patientervaringsverhalen.nl, staan bijna 3000 van deze egodocumenten verzameld en gerecenseerd. Inmiddels zijn daar links naar ‘bloggende’ patiënten en andere digitale genres bijgekomen. De site vormt daarmee een unieke databank waaruit de zogeheten gebruikers van deze ervaringen kunnen putten..

Download hier onze bijdrage.

Andere relevante links:

AB Positief (auteurs Ans Kortekaas en Bertie van Dam)

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

De Animatiewerkplaats (auteur Nicolien van Opdam)

Toon meer artikelen