Gastcollege in master Zorgethiek en Beleid

Begin maart verzorgde Lotte Huijing een gastcollege in de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij vertelde over de praktijk van het Toetstheater en hoe wij 'morele ruimte' proberen te scheppen. De docenten en studenten stelden veel vragen en deden actief mee met de theatrale lezing waarbij mevrouw Schelvis en haar verhouding tot pijn tot leven kwam. Met deze sketch - uit het repertoire van het Toetstheater - als uitgangspunt, vond er een boeiend gesprek plaats over hoe pijn beleefd kan worden en hoe je daar als professional, mantelzorger of vrijwilliger mee kan omgaan. Juist deze ethisch geladen situaties waar het Toetstheater in uitblinkt, sluiten mooi aan bij aandachtsgebieden van deze zorgethici (in opleiding).

Interview Zorgethiek.nu met Lotte Huijing

http://zorgethiek.nu/toetstheater-gesprek-lotte-huijing


In gesprek met Lotte Huijing, collega UvH en joker in Het Toetstheater; met 'bemoeitheater' professionals laten reflecteren op hun handelen.
ZORGETHIEK.NU

Maak er een boek van

  1. Het Toetstheater leverde een bijdrage aan 'Maak er een boek van?!'. Een boek over leren van patiënten en hun verhalen. Duizenden beschikbare patiëntervaringsverhalen worden onvoldoende benut om de zorg te verbeteren

Op het digitale platform, de website www.patientervaringsverhalen.nl, staan bijna 3000 van deze egodocumenten verzameld en gerecenseerd. Inmiddels zijn daar links naar ‘bloggende’ patiënten en andere digitale genres bijgekomen. De site vormt daarmee een unieke databank waaruit de zogeheten gebruikers van deze ervaringen kunnen putten..

Download hier onze bijdrage.

Andere relevante links:

AB Positief (auteurs Ans Kortekaas en Bertie van Dam)

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

De Animatiewerkplaats (auteur Nicolien van Opdam)

SNV Brabant Centraal vluchtelingen werk blij met Toetstheater

"Jullie hartelijke dank voor jullie verdienstelijke bijdrage aan de eindbijeenkomst van het project BLIK op de Toekomst 3.0. Ik was er erg blij mee- en het feit dat vanuit de zaal alle partijen actief reageerden op wat er speelde en met elkaar over de beste benaderingswijze in discussie gingen- liet ook zien dat de toeschouwers dit ook vonden! Uit de evaluatieformulieren komen jullie als erg positief gewaardeerd naar voren." SNV Brabant Centraal - Vluchtelingenwerk.
"Hoe vaak kun je de toekomst opnieuw beginnen?"
(citaat terugkeerder Burundi)

Regionale stichtingen van VluchtelingenWerk hebben in 2015 twee 
projecten uitgevoerd op het gebied van toekomstbegeleiding en terugkeer aan 
uitgeprocedeerde cliënten. Het project Blik op de Toekomst werd uitgevoerd in
 Amsterdam, Maastricht, Leiden, Tilburg en Breda. Het project Samen naar een 
nieuw perspectief werd uitgevoerd in de gezinslocaties Katwijk en Gilze en Rijen. 
Hieronder een link naar de brochure.


Palliatieve zorg

Een van onze acteurs, Nicolien Opdam, maakt ook mooie animaties. In maart 2016 maakte zij de animatie 'Keetje Bosma gaat dood' in opdracht van de werkgroep palliatieve zorg van het VU-ziekenhuis.

Keetje Bosma gaat dood van De Animatiewerkplaats op Vimeo.


Toon meer artikelen